96428 ПРИСТРІЙ ДЛЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ СПОНДИЛОЛІЗНОГО СПОНДИЛОЛІСТЕЗУ ІЗ ПЕРЕДНЬОГО ДОСТУПУ

Анотація

Пристрій для хірургічного лікування спондилолізного спондилолістезу із переднього доступу містить імплантат з елементами вправлення зміщеного хребця і кріплення імплантата до верхньо- і нижньорозташованих хребців реконструйованого сегмента хребта. Імплантат виконаний складовим із двох пластинчастих брусків, верхнього і нижнього, накладених один на одний з можливістю переміщення верхнього бруска відносно нижнього і зв'язаних між собою елементом вправлення зміщеного хребця у вигляді ходового гвинта. Ширина обох брусків в сагітальній площині складає у межах 0,6-0,7 ширини міжтілового проміжку. Загальна висота імплантата у зібраному вигляді дорівнює необхідній висоті міжхребцевого диска. Верхній брусок оснащений поздовжніми напрямними і перпендикулярно розташованими до них виступом із кронштейном з отворами, та елементом кріплення зазначеного бруска до верхньорозташованого хребця у вигляді кріпильного гвинта, просунутого через отвір виступу. Через отвір кронштейна просунутий ходовий гвинт. В нижньому бруску виготовлені декілька, розташованих на визначеній відстані один від одного фігурних поперечних пазів. В пази встановлені елементи кріплення нижнього бруска до нижньорозташованого хребця у вигляді шарнірно закріплених до зазначеного бруска двоплечих пластинчастих важелів. Один кінець яких виконаний загостреним, а інший - скошеним і взаємодіє із нарізною поверхнею ходового гвинта.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель №96428, UA, МПК A61B17/00 ПРИСТРІЙ ДЛЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ СПОНДИЛОЛІЗНОГО СПОНДИЛОЛІСТЕЗУ ІЗ ПЕРЕДНЬОГО ДОСТУПУ Винахідник(и): Радченко В.О., Куценко В.О., Сіренко О.А., Федотова І.Ф., Попов А.І., Шманько О.П., Чернишов О.Г., Лисак М.В., Палкін О.В. (UA) (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка №u201408082; заявл. 17.07.2014; опубл. 10.02.2015, бюл. № 3/2015.

Колекції