100208 СПОСІБ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ АНАТОМО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ СТОП.

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2015

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Спосіб комплексної оцінки анатомо-функціональних порушень стоп заснований на проведенні клінічного, рентгенологічного та пантографічного і функціонального обстеження хворого за наступними ознаками: порушення ходи і кульгавість, обмеження рухів у гомілково-ступневих суглобах та суглобах стопи, наявність деформації різних відділів стопи та можливість їх усунення мануально, біль при пальпації стоп, величина кута вальгусного (або варусного) відхилення п'ятки, таранно-п'ятковий кут, висота повздовжнього склепіння стопи. Додатково визначають градацію кожної із зазначених ознак, встановлюють для кожної їх градації відповідну кількість балів. Розраховують сумарну кількість балів за результатами проведеного обстеження і при наявності суми балів до 15 констатують незначні, від 16 до 30 - помірні, при сумі балів від 31 до 45 - виражені, а при сумі балів більше 45 - значно виражені анатомофункціональні порушення стоп.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель №100208, UA, МПК A61B5/00 СПОСІБ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ АНАТОМО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ СТОП. Винахідник(и): Корольков О.І., Кикош Г.В., Рахман П.М. (UA) (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка №u201501663; заявл. 25.02.2015; опубл. 10.07.2015, бюл. № 13/2015.

Колекції