53386 Пристрій для функціональної оцінки плантарної поверхні стоп людини

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2003-01-15

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Пристрій для функціональної оцінки плантарної поверхні стоп людини містить опорну платформу та датчики тиску, входи яких підключені до джерела постачання, а виходи їх через аналого-цифровий перетворювач - до електронно-комп'ютерного блока. Як датчики тиску використовуються елементарні датчики індуктивного типу, що рівномірно встановлені на платформі з можливістю безпосереднього контакту їх зі стопами та на максимально близькій відстані один від одного, яка не допускає механічного контакту між ними таким чином, що умовні лінії, які з'єднують їх в двох взаємно перпендикулярних напрямках платформи, утворюють на ній координатну сітку з рядків та стовпців, при цьому входи датчиків згруповані у рядки, послідовно з'єднані у кожному рядку між собою та підключені через комутатор рядків до генератора високої частоти. Виходи вказаних датчиків згруповані у стовпці, послідовно з'єднані у кожному стовпці між собою та підключені до аналого-цифрового перетворювача через комутатор стовпців, при цьому обидва вказаних комутатора через лічильники рядків та стовпців відповідно з'єднані з інтерфейсом комп'ютерного блока.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Патент на винахід № 53386, UA МПК A61B5/103. Пристрій для функціональної оцінки плантарної поверхні стоп людини / Карпінський М.Ю., Остроухов В.Д., Мітелев Д.А., Вирва О.Є. (Патентовласник Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І.Ситенка академії медичних наук україни). заявка а2002053921 від 14.05.2002. Опубл. 15.01.2003. бюл. № 1/2003

Колекції