79681 Спосіб оцінки функціонального стану опорно-рухової системи людини

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

0013-04-25

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Корисна модель відноситься до медицини, а саме до способів оцінки функціонального стану опорно-рухової системи людини для підвищення точності діагностики функціональних порушень та контролю ефективності лікування. Завдання даної корисної моделі полягає у створенні способу оцінки функціонального стану опорно-рухової системи людини, який дозволяє здійснювати пряму і диференційну оцінку стану кожного із елементів парних сегментів зазначеної системи і зменшити, на основі цього, витрати часу та коштів. а також підвищити достовірність цієї оцінки. Для цього, в способі оцінки, застосованому на вимірюванні розрахункових величин амплітуди і частоти власних коливань кожного сегмента і порівнянні їх з фактичними коливаннями даних сегментів, додатково розміщують кольорові маркери на кожному із елементів парних сегментів, що досліджуються, і здійснюють відеозйомку зазначених маркерів зі швидкістю 15-25 кадрів за секунду на протязі не менш 30 с, будують криві переміщення маркерів в системі координат "мм/с" з перетворенням їх в амплітудно-частотні характеристики власних коливань сегментів, і при перевищенні амплітуди цих коливань більш ніж на 30% від розрахункових діагностують патологію цього конкретного елемента системи.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 79681 UA. МПК (2006.01) А61В5/103, А61В5/107. Спосіб оцінки функціонального стану опорно-рухової системи людини / Карпінський М.Ю., Карпінська О.Д., Кізілова Н.М., Тяжелов О.А., Яремін С.Ю., Вирва О.Є. (Патентовласник «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка u201213188 від 19.11.2012. – Опубл. 25.04.2013.–Бюл. №8, ДУ

Колекції