100793 СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ДЕФОРМАЦІЙ ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ У ДІТЕЙ.

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2015

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Спосіб хірургічного лікування деформацій проксимального відділу стегнової кістки у дітей включає тимчасове примусове блокування визначеної ділянки наросткової зони головки стегнової кістки відповідно до виду деформації до досягнення нормальних величин кутових параметрів проксимального відділу кістки. Блокування розрахункової ділянки наросткової зони головки стегнової кістки здійснюють позасуглобово шляхом виконання отвору до цієї ділянки через латеральну частину стегнової кістки нижче великого вертлюга з перетинанням наросткової зони і перпендикулярно до неї. Вводять в зазначений отвір порожнистий гвинт з нарізним наконечником і двома протилежно розташованими в ньому бічними отворами, вгвинчують наконечник гвинта в епіфіз головки стегнової кістки до упору голівки гвинта в латеральний бік кістки, а в порожнину гвинта вводять два гнучких стрижня з плоскими і загостреними дистальними їх кінцями, кожен із яких через відповідний бічний отвір гвинта впроваджують в епіфіз головки стегнової кістки на визначену довжину в передньо-задній або бічній проекції залежно від виду деформації. Проксимальні кінці зазначених стрижнів закріплюють на торці голівки гвинта, а у післяопераційному періоді здійснюють динамічне спостереження за хворим один раз на чотири місяці з проведенням клініко-рентгенологічного дослідження для визначення темпів корекції та терміну видалення зазначеного гвинта з організму хворого

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель №100793, UA, МПК A61B17/56 СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ДЕФОРМАЦІЙ ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ У ДІТЕЙ. Винахідник(и): Корольков О.І., Рикун М.М. (UA) (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка №u u201501656; заявл. 25.02.2015; опубл. 10.08.2015, бюл. № 15/2015.

Колекції