137620 Спосіб ендопротезування міжхребцевого диска шийного відділу хребта

Анотація

Спосіб ендопротезування міжхребцевого диска шийного відділу хребта включає виконання доступу до ураженого диска, виділення його елементів із міжхребцевого проміжку, кюретаж замикальних пластин суміжних з диском хребців і формування між ними ложа, дистракцію зазначених хребців на визначену довжину, встановлення в міжхребцевий проміжок ендопротеза диска з фіксуючими елементами і наступну компресію суміжних хребців із впровадженням фіксуючих елементів ендопротеза в субхондральні шари замикальних пластин хребців. Перед встановленням ендопротеза в міжхребцевий проміжок на замикальній пластині верхньорозташованого хребця формують канавку у фронтальній площині від одного із торців зазначеного хребця до осьової його лінії висотою 2,0-2,2 мм і шириною 1,8-2,0 мм. Як ендопротез міжхребцевого диска використовують такий, що має додатковий фіксуючий елемент у вигляді клиноподібної лопаті, довжина якої перевищує у 2,0-2,2 рази висоту інших фіксуючих елементів і шириною у поперечному перерізі, що дорівнює ширині канавки. В первинний момент встановлення ендопротеза його лопать розташовують у горизонтальному стані та співвісно подовжній осі канавки і безпосередньо під ній. Після чого лопать повертають на 90° за часовою стрілкою, вводять її в порожнину канавки і закріплюють лопать у вертикальному стані на ендопротезі.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель №137620, UA, МПК A61B 17/56 (2006.01), A61F 2/44 (2006.01).Спосіб ендопротезування міжхребцевого диска шийного відділу хребта /Радченко В.О., Корж М.О., Сіренко О.О., Питкіна А.С., Тимченко І.Б., Волошин О.В., Слюнін Є.В., Соловьов С.В., Крохмаль А.В. (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка №u201904597; заявл. 26.04.2019; опубл. 25.10.2019, бюл. № 20/2019.

Колекції