85647 СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРНОГО КОМПОНЕНТА ДЕФОРМАЦІЇ ХРЕБТА ПРИ ІДІОПАТИЧНОМУ СКОЛІОЗІ

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2013

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Спосіб визначення структурного компонента деформації хребта при ідіоматичному сколіозі шляхом проведення рентгенологічного дослідження деформованої ділянки хребта у положенні хворого лежачи на спині з визначенням стану міжхребцевих дисків на цій ділянці, причому рентгенологічний знімок виконують при максимальному згинанні тулуба хворого в опуклий бік деформації, на отриманому рентгенологічному знімку виявляють проксимальний та дистальний кінцеві хребці головного викривлення і визначають положення верхньої кінцевої пластинки тіла проксимального кінцевого хребця головного викривлення відносно нижньої кінцевої пластинки суміжного з ним тіла хребця, розміщеного проксимальніше, а також - нижньої кінцевої пластинки тіла дистального кінцевого хребця головного викривлення відносно верхньої кінцевої пластинки суміжного з ним тіла хребця, розміщеного дистальніше, і якщо виявлено, що зазначені пластинки відповідно попарно паралельні між собою або кут між ними відкритий в увігнутий бік деформації, то ділянку хребта, яка розміщена між виявленими проксимальним та дистальним кінцевими хребцями головного викривлення, визначають як структурний компонент деформації хребта.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель №85647, UA, МПК (2013.01) A61B5/00; A61B6/00. СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРНОГО КОМПОНЕНТА ДЕФОРМАЦІЇ ХРЕБТА ПРИ ІДІОПАТИЧНОМУ СКОЛІОЗІ /Мезенцев А.О.; Петренко Д.Є. (UA). (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка u201307031; Заявлено 04.06.2013; Опубл. 25.11.2013, бюл. № 22/2013.

Колекції