155761 Магнетрон з боковими холодними катодами

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2024-04-03

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Магнетрон має основний холодний вторинноемісійний катод, анодну систему, що уповільнює, також у торці розташований автоемісійний - польовий катод. Анодна система складається з трьох окремих ізольованих частин. Середня частина є сповільнювальною системою, має розрізну структуру, а крайні частини не мають розрізної структури - рівні по радіусу ламелям. Катод виконаний з одного вторинноемісійного матеріалу по всій протяжності анодного блока, який розташований співвісно анодному блоку. Катод під крайніми гладкими анодними електродами має невелику конусність - звуження до краю.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель №155761 H01J25/00 Магнетрон з боковими холодними катодами / Копоть М.А., Полозова Т.В., Дейнеко Ж.В., Карпінський М.Ю., Карпінська О.Д. Довгопол Н.В. (Патентовласник Копоть М.А., Полозова Т.В., Дейнеко Ж.В., Карпінський М.Ю., Карпінська О.Д. Довгопол Н.В.). Заявка u202305231 від 06.11.2023. Опубл. 3.04.2024, бюл. № 14/2024

Колекції