153585 Пристрій для остеосинтезу міжгомілкового синдесмозу

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2023-07-19

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Пристрій для остеосинтезу міжгомілкового синдесмозу, що містить дві профільні пластини, які встановлюється на обидві гомілкові кістки, з декількома розташованими поздовжньо отворами, в яких встановлені самонарізні гвинти з кутовою стабільністю, згідно, один або два отвори в середній частині пластини виконані довгастими з напівсферичними виїмками по периметру, а голівки гвинтів, що взаємодіють з ними, мають аналогічну з даними виїмками форму, при цьому довгасті отвори середньої частини пластини у поперечному перерізі виконані за діаметром, що перевищує діаметр нарізної частини гвинтів в 1,25-1,55 рази, а в якості елементу, що виконує функцію синдесмозу, використовується стиснута пружина, яка встановлюється в отвори, що виконані в великогомілковій та малогомілковій кістках, а гвинт, який фіксує пружину має нарізну частину, яка дорівнює внутрішньому діаметру пружини, а наріз виконаний з кроком, що дорівнює кроку намотки витків пружини. Виконання елементу, який з’єднує великогомілкову та малогомілкову кістки у вигляді стиснутої пружини, дозволяє відновити амортизуючу функцію синдесмозу, а виконання фіксуючого гвинта з нарізною частиною, що дорівнює внутрішньому діаметру пружини, а крок нарізу відповідає кроку намотки витків пружини, дозволяє надійно закріпити пружину в кістковій тканині.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 153585 UA МПК A61B17/56, A61B17/58. Пристрій для остеосинтезу міжгомілкового синдесмозу / Тяжелов О.А., Семенець В.В., Карпінський М.Ю., Карпінська О.Д., Копоть М.А. (Патентовласник Харківський національний університет радіоелектроніки). заявка u202301004 від 13.03.2023. Опубл. 19.07.2023. бюл. № 29/2023

Колекції