105856 СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ТЯЖКИХ ФОРМ ХВОРОБИ ЕРЛАХЕР-БЛАУНТА У ДІТЕЙ.

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2016

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Спосіб хірургічного лікування тяжких форм хвороби Ерлахер-Блаунта у дітей включає визначення тібіофеморального кута виконання остеотомії кісток гомілки на визначеному рівні, корекцію зазначених кісток у бік, протилежний їх деформації, на кут, достатній для нормалізації розташування механічної осі нижньої кінцівки відносно до центру колінного суглоба і наступній фіксації кісткових фрагментів гомілки апаратом зовнішньої фіксації на термін консолідації відповідних кісткових фрагментів. Додатково визначають латеральний кут нахилу дистальної суглобової поверхні стегнової кістки і медіальний кут нахилу проксимальної суглобової поверхні великогомілкової кістки. Здійснюють одночасне блокування латеральної частини проксимальної наросткової зони великогомілкової кістки. Блокують медіальну частину дистальної наросткової зони стегнової кістки у випадку вальгусної деформації її дистального епіметафізу, або латеральної частини дистальної наросткової зони стегнової кістки у випадку варусної деформації дистального епіметафізу зазначеної стегнової кістки. У випадку вальгусної деформації дистального епіметафізу стегнової кістки, корекцію кісток гомілки на рівні остеотомії виконують на кут, що дорівнює сумі тібіофеморального кута та кута деформації дистального епіметафізу стегнової кістки. У випадку варусної деформації дистального епіметафізу стегнової кістки корекцію кісток гомілки виконують на кут, що дорівнює різниці тібіофеморального кута та кута деформації зазначеного епіметафізу стегнової кістки. На рівні остеотомії здійснюють елонгацію кісток гомілки у апараті зовнішньої фіксації із темпом - 1 мм за добу, починаючи через 7 діб після завершення операції, а довжину, на яку необхідно виконати подовження кісток гомілки, визначають за рівнянням: L=0,7(17-n); де: L - довжина, на яку необхідно виконати подовження кісток гомілки ураженої кінцівки, см; n - кількість років дитини на момент операції, і по досягненні необхідної довжини апарат зовнішньої фіксації стабілізують у даному положенні та після консолідації кісток у зоні остеотомії апарат демонтують, а у післяопераційному періоді здійснюють динамічне спостереження за хворим один раз на три місяці для визначення темпів корекції деформації дистального епіметафізцу стегнової кістки, по досягненні якої блокування наросткової зони цієї кістки припиняють, а блокування проксимальної наросткової зони великогомілкової кістки припиняють по закінченні росту дитини.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель №105856, UA, МПК A61B17/56 СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ТЯЖКИХ ФОРМ ХВОРОБИ ЕРЛАХЕР-БЛАУНТА У ДІТЕЙ. Винахідник(и): Хмизов С.О.; Єршов Д.В.; Никольченко О.А.; Даніщук З.М.; Блудова М.О. (UA) (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка №u201508883; заявл. 15.09.2015; опубл. 11.04.2016, бюл. № 7/2016.

Колекції