87425 ЕКСПРЕС-ОРТЕЗ ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА.

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2014

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Пристрій для бісегментарної міжтілової динамічної фіксації хребців містить пластину, яка має два периферичні та один центральний проміжний сегмент з двома парами наскрізних отворів у периферичних сегментах та одним довгастим наскрізним отвором у центральному проміжному сегменті, та забезпечена шипами на контактній стороні пластини по кутах периферичних сегментів та краю центрального проміжного сегменту. Одна пара отворів в одному з периферичних сегментів пластини виконана округлої, а друга пара отворів в іншому периферичному сегменті виконана довгастої форми, а шипи по краю центрального проміжного сегменту пластини виконані під кутом назовні по відношенню до розташованих під прямим кутом до площини пластини шипів по кутах периферичних її сегментів.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель №87425, UA, МПК (2006.01) A61B17/58; A61B17/68 ЕКСПРЕС-ОРТЕЗ ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА. /Філіпенко В.А.; Бондаренко С.Є.; Жигун А.І. (UA). (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка u201309233; заявл. 22.07.2013; опубл. 10.02.2014, бюл. № 3/2014.

Колекції