66421 Спосіб оцінювання некротичного ураження головки стегнової кістки

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2012-01-10

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Спосіб оцінювання некротичного ураження головки стегнової кістки, заснований на візуалізації контуру ураженого кульового сегмента головки за допомогою ультразвукового сканування у поперечному та поздовжньому перерізах з фіксацією цих зображень, наступному відсотковому вимірюванні ураженої зони з використанням шаблона концентричних кіл і розрахунку індексу некротичного ураження, який відрізняється тим, що додатково на візуальних зображеннях кожного перерізу головки визначають радіус кульової поверхні головки, радіуси кіл, які є основою кульового сегмента, а також величину стріл прогину кульового сегмента, а індекс некротичного ураження розраховують за формулою: Спосіб оцінювання некротичного ураження головки стегнової кістки за п. 1, який відрізняється тим, що розрахунок індексу некротичного ураження здійснюється за допомогою стандартного математичного пакета типу MS Exel.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 66421 UA. МПК (2011.01) А61В8/00. Спосіб оцінювання некротичного ураження головки стегнової кістки / Корж М.О., Вишняков А.Є., Карпінський М.Ю., Карпінська О.Д. (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка u201101214 від 03.02.2011. Опубл. 10.01.2012. Бюл. №1

Колекції