127661 ПЛАСТИНА ДЛЯ ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ У ДІТЕЙ.

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2018

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Пластина для проксимального відділу стегнової кістки у дітей має форму, подібну до латеральної поверхні проксимального відділу стегнової кістки із отворами, в яких виконано нарізку під гвинти із кутовою стабільністю. У верхній розширеній частині пластини виконані отвори з можливістю поліаксіального розміщення гвинта. Отвори та гвинт виконані з нарізкою. Звужена частина пластини має три отвори для можливості фіксації дистального фрагмента трьома гвинтами.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель №127661, UA, МПК A61B17/58; A61B17/68 ПЛАСТИНА ДЛЯ ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ У ДІТЕЙ. Винахідник(и): Хмизов С.О., Гриценко А.В., Ковальов А.М. (UA) (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка №u201803867; заявл. 10.04.2018; опубл. 10.08.2018, бюл. № 15/2018.

Колекції