104576 СПОСІБ ОЦІНКИ РИЗИКУ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ ЕНДОПРОТЕЗУВАННІ ВЕЛИКИХ СУГЛОБІВ.

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2016

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Спосіб оцінки ризику ускладнень при ендопротезуванні великих суглобів, який здійснюють шляхом дослідження показників крові, який відрізняється тим, що проводять біохімічне дослідження крові, визначають холестерин загальний, коефіцієнт атерогенності, ТБК-продукти, глікопротеїни, хондроїтинсульфати, фібриноген, інтерлейкін-1, інтерлейкін-6, циркулюючі імунокомплекси, екскрецію гідроксипроліну, екскрецію уронових кислот, отримані показники оцінюють в балах, при цьому за 1 бал приймають 10 % відхилення від межі норми, і при кількості балів до 110 у пацієнтів без коморбідної патології визначають можливий низький ризик виникнення ускладнень після ендопротезування, при кількості балів від 110 до 150 при наявності коморбідної патології ризик виникнення ускладнень після ендопротезування є середнього ступеня, при кількості балів більше ніж 150 при наявності коморбідної патології ризик виникнення ускладнень після ендопротезування є високим і потребує обов'язкової попередньої підготовки хворого до оперативного втручання із корекцією знайдених відхилень.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель №104576, UA, МПК A61F5/00; G01N33/48 СПОСІБ ОЦІНКИ РИЗИКУ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ ЕНДОПРОТЕЗУВАННІ ВЕЛИКИХ СУГЛОБІВ. Винахідник(и): Леонтьєва Ф.С.; Туляков В.О.; Філіпенко В.А.; Морозенко Д.В. (UA) (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка №u201507055; заявл. 15.07.2015; опубл. 10.02.2016, бюл. № 3/2016.

Колекції