97375 СПОСІБ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ АНАТОМО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ З ПАТОЛОГІЄЮ ХРЕБТА

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2015

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Спосіб комплексної оцінки анатомо-функціональних порушень у дітей з патологією хребта, що заснований на проведенні клінічного, рентгенологічного та фізіофункціонального обстеження з визначенням сукупності ознак. Додатково визначають для кожної із визначених ознак відповідну кількість балів, розраховують сумарну кількість балів і за визначеною сумою кількості балів констатують тяжкість анатомо-функціональних порушень.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель №97375, UA, МПК A61B5/00 СПОСІБ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ АНАТОМО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ З ПАТОЛОГІЄЮ ХРЕБТА Винахідник(и): Корж М.О., Корольков О.І., Шевченко О.Г., Кикош Г.В., Петренко Д.Є., Голубєва І.В. (UA) (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка №u201410890; заявл. 06.10.2014; опубл. 10.03.2015, бюл. № 5/2015.

Колекції