94502 Спосіб експериментального міжтілового спондилодезу у тварин

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2014

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Спосіб експериментального міжтілового спондилодезу у тварин включає фіксацію суміжних тіл накістковою пластиною. На два суміжні тіла хребців поперекового відділу хребта встановлюють паравертебрально дві накісткові пластини, кожну з яких фіксують транспедикулярно під кутом не більше 40° відносно вертикальної осі тіла хребця.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель №94502, UA, МПК A61B17/56 Спосіб експериментального міжтілового спондилодезу у тварин /Винахідник(и): Радченко В.О., Скіданов А.Г., Іванов Г.В., Стешенко В.М. (UA) (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка №u201407005; заявл. 23.06.2014; опубл. 10.11.2014, бюл. № 21/2014.

Колекції