65201 СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ЮНАЦЬКОГО ЕПІФІЗЕОЛІЗУ ГОЛІВКИ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ.

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2004

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Спосіб хірургічного лікування юнацького епіфізеолізу голівки стегнової кістки полягає у виконанні сфероподібної остеотомії базального відділу шийки стегнової кістки, виконанні корекції та фіксації фрагментів стегнової кістки. Міжтрохантерний гребінь відсікають разом з м'язами, які до нього прикріплюються, остеотомію базального відділу шийки стегнової кістки виконують опуклістю в медіальний бік у фронтальній та поперечній площинах. Проксимальний фрагмент стегнової кістки розвертають на величину зміщення епіфізу з шийки стегнової кістки, переміщенням його у фронтальній, сагітальній та поперечній площинах і встановленням росткової зони у вигідному анатомо-функціональному положенні. Міжтрохантерний гребінь фіксують на латеральній поверхні проксимального відділу стегнової кістки з необхідним натягом м'язів, які до нього прикріплюються.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. №65201, UA, МПК A61B17/56 СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ЮНАЦЬКОГО ЕПІФІЗЕОЛІЗУ ГОЛІВКИ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ. Винахідник(и): Демченко О.В.; Ватаманіца Б.Г.; Озеров І.О. (UA). (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка №2003065521; заявл. 13.06.2003; опубл. 15.03.2004, бюл. № 3/2004.

Колекції