65198 ЕНДОПРОТЕЗ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА.

Анотація

Ендопротез кульшового суглоба містить спряжені між собою сферичні чашку і головку з центральним отвором, розташовану на циліндричній шийці, виконану як одне ціле з ніжкою. Зовнішня поверхня головки виконана з радіусом кривизни, меншим за радіус кривизни внутрішньої поверхні чашки, а співвідношення радіусів кривизни зазначених поверхонь головки і чашки визначають як Rгол=(0,90...0,97) Rчаш, де Rгол - радіус кривизни зовнішньої поверхні головки, а Rчаш - радіус кривизни внутрішньої поверхні чашки.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. №65198, UA, МПК A61F2/32 ЕНДОПРОТЕЗ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА. Винахідник(и): Корж М.О.; Філіпенко В.А.; Радченко В.О.; Литвинов Л.А.; Тимченко І.Б.; Голухова А.Г.; Танькут В.О.; Волошин О.В.; Танькут О.В. (UA). (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка №2003065518; заявл. 13.06.2003; опубл. 15.09.2005, бюл. № 9/2005.

Колекції