68983 ГОЛОВОУТРИМУВАЧ.

Анотація

Головоутримувач містить з'єднані між собою за допомогою планшетки комірець і грудний пелот. Нижня частина комірця виконана у фронтальній площині у вигляді розширених у напрямку акроміально-ключичних зчленувань крил з довжиною, що забезпечує обхват ними надпліч, а верхня частина комірця з обох боків у зоні мандибулярної частини щелепи має виступи, при цьому верхній край пелота встановлений внапусток під нижньою частиною комірця з можливістю переміщення пелота у краніальному або каудальному напрямках у сагітальній площині.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. №68983, UA, МПК A61F5/01; A61F5/055 ГОЛОВОУТРИМУВАЧ. Винахідник(и): Бариш О.Є.; Корж М.О.; Грунтовський Г.Х.; Тимченко І.Б.; Ковбаса Т.К.; Трубаєва Т.В.; Голухова А.Г.; Диннік О.А. (UA). (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка №20031110584; заявл. 24.11.2003; опубл. 16.08.2004, бюл. № 8/2004.

Колекції