108128 Спосіб хірургічного лікування деформацій проксимального відділу стегнової кістки у дітей

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2015

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Винахід належить до медицини, а саме до ортопедії та травматології, і стосується способу хірургічного лікування деформацій проксимального відділу стегнової кістки у дітей, який включає визначення величини зміни кутових параметрів проксимального відділу стегнової кістки: шийково-діафізарного кута та кута торсії голівки стегнової кістки і наступну корекцію цього кута до норми, який характеризується тим, що корекцію кутових параметрів проксимального відділу стегнової кістки виконують на основі тимчасового примусового з'єднання епіфізу голівки стегнової кістки з кістковою тканиною її шийки за допомогою скоби, яку установлюють в епіметафізарній ділянці проксимального відділу стегнової кістки в проекції епіфізарної пластинки, локалізацію місця установлення визначають відповідно до виду деформації: при вальгусній деформації - на нижньомедіальній поверхні голівки стегнової кістки, при варусній - на верхньолатеральній її поверхні, при антеторсії - на задній поверхні, при ретроторсії - на передній її поверхні, при цьому зазначену вище скобу установлюють таким чином, що її шипи та гвинти розташовуються у кістково-хрящовій тканині голівки та шийки стегнової кістки на 2-3 мм проксимальніше та дистальніше наросткової зони, а у післяопераційному періоді здійснюють динамічне спостереження за хворим один раз на три місяці з проведенням клініко-рентгенологічного дослідження для визначення темпів корекції та терміну видалення зазначеної скоби з організму хворого.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель №108128, UA, МПК A61B17/56; A61B17/74 Спосіб хірургічного лікування деформацій проксимального відділу стегнової кістки у дітей /Винахідник(и): Корольков О.І. (UA) (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка №a201306039, заявл. 16.05.2013; опубл. 25.03.2015, бюл. № 6/2015

Колекції