88254 Інтрамедулярний телескопічний фіксатор

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2014-03-11

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Інтрамедулярний телескопічний фіксатор містить порожній циліндр і розташований у ньому з можливістю аксіального переміщення металевий стержень, при цьому на одному з кінців циліндра та стержня виконано різьбу і блокувальний отвір для фіксації циліндра і стержня відповідно в дистальному та проксимальному фрагментах кістки. В проксимальному кінці порожнього циліндра на 1/5 його довжини виконано отвір у вигляді зрізаного на 1/4 циліндра. Рухомий металевий стержень має форму, ідентичну формі виконаного в циліндрі отвору, а на проксимальному кінці його встановлено з можливістю осьового обертання різьбовий блокуючий елемент, у якому виконано наскрізний різьбовий отвір, діаметр і розміщення якого відповідають діаметру і розміщенню отвору, виконаного в проксимальному кінці металевого стержня та співвісно різьбовому наскрізному отвору, виконаному в дистальному різьбовому кінці порожнього циліндра.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 88254 UA МПК A61B 17/72. Інтрамедулярний телескопічний фіксатор / Корж М.О., Хмизов С.О., Ковальов А.М. Пашенко А.В., Єршов Д.В. (Патентовласник ДУ "Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І.Ситенка НАМН України"). заявка u201310618 від 02.09.2013. Опубл. 11.03.2014. бюл. №5.

Колекції