41214 СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ЛАТЕРАЛЬНОГО АРТРОГЕННОГО ДЕГЕНЕРАТИВНОГО СТЕНОЗУ ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТОВОГО КАНАЛУ.

Зображення мініатюри

Дата

2009

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Спосіб діагностики латерального артрогенного дегенеративного стенозу поперекового відділу хребтового каналу, що включає виконання аксіальної комп'ютерної томографії хребтово-рухових сегментів поперекового відділу хребта та вимірювання на комп'ютерних томограмах сагітального розміру лівого та правого бічних заглиблень хребтового каналу, причому комп'ютерну томографію виконують з кроком томографування не більше 3 мм і визначають візуально на виконаних томограмах форму поперечного перерізу хребтового каналу на рівні верхньої, середньої та нижньої третин висоти кореня дуги четвертого і п'ятого поперекових та першого крижового хребців або як округлу або як трилисникову, визначають хребці, в яких хребтовий канал має в поперечному перерізі округлу форму принаймні на рівні нижньої та середньої третин висоти кореня дуги хребця, і кваліфікують їх як хребці без латерального артрогенного стенозу, визначають хребці, в яких хребтовий канал має в поперечному перерізі трилисникову форму принаймні на рівні нижньої третини висоти кореня дуги хребця, візуально аналізують їх на наявність ознак інклінації з боку принаймні одного з двох верхніх суглобових відростків суміжного нижчележачого хребця і у разі виявлення ознак інклінації та клінічних ознак стиснення нервового корінця кваліфікують як хребці з латеральним артрогенним стенозом хребтового каналу на рівні нижньої третини висоти кореня дуги хребця.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. №41214, UA, МПК A61B6/00 СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ЛАТЕРАЛЬНОГО АРТРОГЕННОГО ДЕГЕНЕРАТИВНОГО СТЕНОЗУ ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТОВОГО КАНАЛУ. Винахідник(и): Корж М.О.; Дєдух Н.В.; Голка Т.Г. (UA). (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка №u200814489; заявл. 15.12.2008; опубл. 12.05.2009, бюл. № 9/2009.

Колекції