85309 Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини

Анотація

Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини включає дію на зону стимуляції імпульсним низькоінтенсивним ультразвуком з частотою коливань 880 кГц, інтенсивністю дії ультразвуком 0,4 Вт/см2 та 0,7 Вт/см2 . Дію ультразвуком на зону стимуляції починають через 3 доби після хірургічного втручання, курс дії становить 7 діб, тривалість щоденної процедури 5 хвилин, тривалість імпульсу дії 4 мс, пауза міх імпульсами - 16 мс, при цьому інтенсивність дії ультразвуком впродовж перших 4 діб дорівнює 0,7 Вт/см2 , в наступні 3 доби - 0,4 Вт/см2 .

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель №85309, UA, МПК A61N7/00 Спосіб стимуляції регенерації кісткової тканини /Маколінець В.І., Малишкіна С.В., Гращенкова Т.М., Нікольченко О.А., Мельник В.В., Вишнякова І.В., Суббота І.А. (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка №u201307991; заявл. 25.06.2013; опубл. 11.11.2013, бюл. № 21/2013.

Колекції