68897 СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ЮНАЦЬКОГО ЕПІФІЗЕОЛІЗУ ГОЛІВКИ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ.

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2004

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Спосіб діагностики юнацького епіфізеолізу голівки стегнової кістки полягає у тому, що на хворому, який знаходиться в положенні на спині, вимірюють кут зовнішньоротаційної установки кінцівки. Хворого розвертають у бік здорової кінцівки на цей кут і отримують магнітно-резонансне томографічне зображення проксимального кінця стегнової кістки у сагітальній площині. При цьому хвора кінцівка знаходиться у природному положенні відносно кульшової заглибини. На цьому зображенні проводять три лінії, перша з яких проходить вздовж поздовжньої осі шийки стегнової кістки, друга - дотично до основи епіфіза і третя - перпендикулярно до другої лінії, та визначення кута ретроверсії голівки стегнової кістки, що знаходиться між першою та третьою лініями.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. №68897, UA, МПК A61B5/00; A61B6/00 СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ЮНАЦЬКОГО ЕПІФІЗЕОЛІЗУ ГОЛІВКИ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ. Винахідник(и): Шевченко С.Д.; Шкатула Ю.В. (UA). (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка №20031110338; заявл. 17.11.2003; опубл. 16.08.2004, бюл. № 8/2004.

Колекції