65279 ОРТЕЗ ДЛЯ ХРЕБТА.

Анотація

Ортез для хребта містить з'єднані між собою фіксуючими ременями із застібками опору для спини і передній пелот, виконаний у вигляді зігнутої пластини з виступом для упору у рукоятку груднини, додатково має два бічних пелоти, ширина кожного з яких складає не менше половини відстані між опорою та переднім пелотом по периметру тулуба, при цьому на бічних пелотах прикріплені за допомогою заклепок направляючі планки таким чином, що останні утворюють із зазначеними пелотами прорізі для переміщення в них фіксуючих ременів

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. №65279, UA, МПК A61F5/02; A61F5/03 ОРТЕЗ ДЛЯ ХРЕБТА. Винахідник(и): Грунтовський Г.Х.; Шевченко С.Д.; Тимченко І.Б.; Ковбаса Т.К.; Трубаєва Т.В; Диннік О.А.; Голухова А.Г.; Суворова В.В.; Кузнєцов О П. (UA). (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка №2003076092; заявл. 01.07.2003; опубл. 15.03.2004, бюл. № 3/2004.

Колекції