140267 Спосіб хірургічного лікування вродженого кіфозу у дітей

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2020

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Спосіб хірургічного лікування вродженого кіфозу у дітей, оснований на виконанні дорзального доступу до вершини деформації хребта, установці транспедикулярних опорних гвинтів, переважно на трьох рівнях вище і нижче розташованого аномального хребця, резекції задніх елементів і деканцеляції зазначеного хребця, та наступній корекції сагітального контуру хребта за допомогою двох, паралельно розташованих між собою металевих стрижнів, з'єднаних з транспедикулярними гвинтами. Додатково вимірюють довжину проміжку в осьовому напрямку між нижніми суглобовими відростками вищерозташованого і верхніми суглобовими відростками нижчерозташованого суміжних з аномальним хребців, виконують резекцію частин ребер в зоні доступу з обох боків на величину проміжку між зазначеними суглобовими відростками, формують з них два кісткових аутотрансплантати та укладають їх в попередньо сформовані кісткові ложа в проекції суглобових відростків між металевими стрижнями і з'єднують обидва стрижні між собою в декількох місцях вздовж їх осьових ліній восьмиподібними нитяними швами з можливістю притиску ними аутотрансплантатів до сформованих кісткових лож, а обидва кінці кожного із швів фіксують стяжними вузлами.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель №140267, UA, МПК A61B 17/56. (2006.01) Спосіб хірургічного лікування вродженого кіфозу у дітей /Мезенцев А.О.; Демченко Д.О.; Петренко Д.Є. (UA) (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка u201908148; заявл. 15.07.2019; опубл. 10.02.2020, бюл. № 3/2020.

Колекції