150939 Спосіб передопераційного планування хірургічного лікування позасуглобових деформацій нижніх кінцівок за допомогою 3D-друку

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2022

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Спосіб передопераційного планування хірургічного лікування позасуглобових деформацій нижніх кінцівок за допомогою 3D-друку включає проведення КТ-сканування ушкодженого сегмента, виконання 3D-реконструкції зображень, виготовлення індивідуального макетапрототипу анатомічної структури дійсних розмірів. При цьому контралатеральний сегмент після створення його дзеркального зображення застосовують як лекало для відтворення нормальної довжини та форми ушкодженого сегмента.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель №150939, UA, МПК G09B 23/28 (2006.01), A61B 34/10 (2016.01), A61F 2/02. (2006.01) Спосіб передопераційного планування хірургічного лікування позасуглобових деформацій нижніх кінцівок за допомогою 3D-друку /Романенко К.К.; Прозоровський Д.В., Долуда Я.А. (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка u202106882; заявл. 02.12.2021; опубл. 11.05.2022, бюл. № 19/2022.

Колекції