52046 Пристрій для остеосинтезу міжгомілкового синдесмозу

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2010-08-10

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Пристрій для остеосинтезу міжгомілкового синдесмозу, що містить профільну пластину з декількома розташованими поздовж неї отворами, в яких встановлені самонарізні гвинти з кутовою стабільністю, який відрізняється тим, що один або два отвори в середній частині пластини виконані довгастими з півсферичними виїмками по периметру, а головки гвинтів, що взаємодіють з ними, мають відповідну до виїмок форму, при цьому довгасті отвори середньої частини пластини виконані за діаметром у поперечному перерізі таким, що перевищує діаметр нарізної частини гвинтів у 1,25-1,55 рази.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель №520456 UA. МПК A61B 17/56, A61B 17/58. Пристрій для остеосинтезу міжгомілкового синдесмозу / Климовицький В.Г., Качур Є.Ю., Гончарова Л.Д., Тяжелов О.А. (Патентовласник: Климовицький Володимир Гарійович). Заявка u201001903 від 22.02.2010. Опубл. 10.08.2010, бюл. №15/2010

Колекції