131520 Спосіб діагностики можливих післяопераційних ускладнень у хворих із дегенеративними захворюваннями хребта та коморбідною патологією.

Завантаження...
Зображення мініатюри

Дата

2019

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Спосіб діагностики можливих післяопераційних ускладнень у хворих із дегенеративними захворюваннями хребта та коморбідною патологією, який здійснюють шляхом біохімічного дослідження показників крові, дослідження показників крові, причому додатково проводять імунологічне дослідження крові, визначають активність креатинфосфокінази, лактатдегідрогенази, аспартатамінотрансферази, інтерлейкінів 1 та 6, а також вміст глікопротеїнів, сіалових кислот, гаптоглобіну, загальних хондроїтинсульфатів, фібриногену, а також вимірюють фібинолітичну активність, отримані показники оцінюють в балах, при цьому за 1 бал приймають 10 % відхилення від межі норми, і при кількості балів до 110 у пацієнтів без коморбідної патології визначають можливий низький ризик виникнення ускладнень після оперативного лікування, при кількості балів від 110 до 150 при наявності коморбідної патології ризик виникнення ускладнень після оперативного лікування є середнього ступеня, при кількості балів більше ніж 150 при наявності коморбідної патології ризик виникнення ускладнень після оперативного лікування є високим і потребує обов'язкової попередньої підготовки хворого до оперативного втручання із корекцією знайдених відхилень.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. на корисну модель №131520, UA, МПК G01N 33/48 (2006.01). Спосіб діагностики можливих післяопераційних ускладнень у хворих із дегенеративними захворюваннями хребта та коморбідною патологією./Радченко В.О., Леонтьєва Ф.С., Туляков В.О., Скіданов А.Г., Піонтковський В.К., Морозенко Д.В. (Патентовласник ДУ «ІПХС ім. М.І. Ситенка АМНУ»). Заявка №u201804770; заявл. 02.05.2018; опубл. 25.01.2019, бюл. № 2/2019

Колекції