65256 Ендопротез кульшового суглоба

Анотація

Ендопротез кульшового суглоба містить з'єднані між собою кульову голівку, шийку та ніжку з пористою зовнішньою поверхнею, на дистальній та проксимальній частинах якої закріплена дротова сітка у вигляді мішкоподібної оболонки, довжина якої перевищує довжину ніжки. У внутрішній порожнині між сіткою і ніжкою розташовані в один або декілька шарів по кільцевому периметру зазначеної порожнини гранули з пористої кераміки, розмір у поперечному перерізі яких перевищує розмір на просвіт чарунок сітки.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Патент № 65256 А, UA МПК A61F2/28, A61F2/36. Ендопротез кульшового суглоба / Мітелева З.М., Карпінський М.Ю., Філіпенко В.А., Вирва О.Є., Суббота І.А., Петренко Д.Є., Тимченко І.Б., Голухова А.Г. (Патентовласник Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І.Ситенка Академії медичних наук України). заявка 2003066004 від 27.06.2003. Опубл. 15.03.2004. бюл. № 3/2004

Колекції